IMG 9625ispravljenoمراسم اهدا جایزه علمی ابن سینا در سارایوو برگزار شد. مراسم سومین سال اهدا جایزه علمی ابن سینا در حوزه علوم انسانی بویژه فلسفه اسلامی و عرفانو ادیان روز چهارشنبه 16 آبان در سارایوو برگزار شد.

در این مراسم که در محل موسسه ابن سینا برگزار شد، نرمین هوجیچ مجری برنامه به تاریخچه و اهداف برگزاری این جایزه اشاره کرد. دکتر کاظم ذوقی بارانی، مدیر موسسه ابن سینا در سخنان خود با تاکید بر اهمیت مطالعات در حوزه علوم انسانی گفت: تفکر و اندیشه در هر جامعه ای مبتنی بر خردورزی و پژوهشهای اساسی در این زمینه است.
در ادامه مجری برنامه در باره انتخاب دو اثر پژوهشی برای جایزه امسال ابن سینا توضیح داد. دو اثر برگزیده، یکی اثر پژوهش ولادیمیر لاسیتسا، دانشجوی دکترا تحت عنوان "انتقاد ابن رشد بر متافیزیک ابن سینا" و دوم پژوهش حمزه مراداسپاهیچ، برای پژوهش در زمینه گفتگوی ادیان تحت عنوان "ژلیکو ماردشیچ و دیدگاه وی در باره اسلام و مسلمان ها" است.
در ادامه دکتر سامیر بگلراویچ، استاد دانشکده علوم اسلامی سارایوو و عضو هیات داوران جایزه ابن سینا با اشاره به اهمیت دو پژوهش اخیر گفت: دیدگاه ژلیکو مارداشیچ پژوهشگر کاتولیک در زمینه گفتگو با اسلام مهم است. وی افزود: مارداشیچ معتقد بود گفتگوی ادیان حتی در درون پارادایم ناسیونالیسم ضروری است و او به نوعی همدلی با اسلام رسیده بود. در ادامه استاد دانشکده علوم اسلامی سارایوو گفت: پژوهش ولادیمیر لاسیتسا در اهمیت گفتگوهای فلسفی درون تمدن اسلامی مهم است . وی افزود: فهمی که در غرب از ابن سینا و ابن رشد وجود دارد، فهمی متناظر با دیدگاههای ارسطو است. هر دو فیلسوف اسلامی بعد دیگری از فهم فکری را عرضه می کنند و آن فراتر از فلسفه کلاسیک یونانی است. و اهمیت پژوهش آقای لاسیتسا در این مساله نیز هست که مشان می دهد آنچه که با ابن رشد پایان پذیرفت فلسفه اسلامی نیست، بلکه دریافت و فهم و تاثر اندیشه و تمدن غربی از فلسفه اسلامی.
در ادامه ولادیمیر لاسیتسا درباره پژوهش خویش گفت: ابن رشد نماینده پایان تاثیر فلسفه اسلامی در غرب است. و بعد از اندلس، فلسفه اسلامی متوجه مرکز آن یعنی ایران می شود. وی افزود: از آنجایی که سوال اصلی انسان به مساله وجود بازمی گردد، پاسخ به این سوال در حوزه تفکر فلسفه اسلامی مهمترین محور بود. ابن سینا یک تغییر بنیادی در فهم ما از مساله وجود داشته است و این فهم نحوه فهم ما در شرق و غرب را از مفهوم خدا تغییر داده است. در غرب توجه بیشتری به ابن رشد به عنوان فیلسوف اسلامی شده است. چون مساله بیشتر بخاطر نزدیکی ابن رشد با سرزمینهای غربی بود. ولی اختلاف بنیادی در مساله مواجه ابن رشد و ابن سینا با مساله وجود قرار دارد. ابن سینا بر مساله وجود تاکید می کند و ابن رشد بر مساله حرکت. ابن رشد معتقد است به مساله حقیقت از طریق شناخت وجود نمی توان رسید بلکه از طریق مشاهده و شناخت پدیده ها می توان به شناخت حقیقت رسید. اما انگیزه اصلی من برای انجام این پژوهش عبارت است از اینکه اندیشه فلسفی خدا محور و به نوعی می توان گفت فلسفه توحیدی را مورد بازشناسایی قرار دهیم. سنت فلسفی خدا محور هنزو در دو حوزه مهم زنده و پویاست، یکی مکتب تهران و دیگری مکتب نئوتومیست های مسیحی غرب است.
در ادامه حمزه مراد اسپاهیچ درباره پژوهش خود گفت: هدف من از این پژوهش نمایش برخورد یک پژوهشگر کاتولیک معاصر با تفکر و باورهای اسلامی است. برای این پژوهش آثار ژلیکو مارداشیچ را بخاطر رویکرد آشتی جویانه انتخاب کردم. مارداشیچ به گفتگوی دینی به عنوان بازگشت به انسانیت در جهان می نگریست. آثار او در کرواسی و بوسنی و هرزگوین در بین کاتولیکها معروف است و او در شرایط سخت دوران کمونیستی و دوران جنگ و بعد از آن، بر ضرورت فهم اسلام و شناسایی آن به عنوان راه نجات تاکید داشت. او ازین رو مخالف دیدگاههای اسلام ستیزانه بود. وی در مقالات خود تلاش داشته اسلام را بر پایه منابع اولیه یعنی قرآن و سنت معرفی کند و نه از طریق طرح برداشت های غیر مسلمانها.
در پایان برنامه جوایز جایزه سال ابن سینا توسط مدیر موسسه ابن سینا دکتر بارانی به دو پژوهشگر منتخب اهدا شد.
حاضرین در این مراسم آقای پروفسور رشید حافظ اویچ-آقای زلاتکو دیزدارویج – آقای اودو حبیب رییس انجمن دوستی بوسنی -فلسطین، دکتر محمد شستانویچ، خانم فریده، خانم آودیج، علیا تورتکویچ و چند تن از اساتید جوان دانشکده علوم اسلامی حضور داشتند.

IMG 9581ispravljneoIMG 9582ispravljneo