1موسسه علمی پژوهشی ابن سینا منشورات خود را در چهاردهمین نمایشگاه زمستانی کتاب سارایوو در محل کالگیوم آرتیستیکوم از 13 تا 24 دسامبر عرضه می کند. در ضمن علاقمندان به خرید کتاب می توانند از تخفیف ویژه موسسه در این نمایشگاه استفاده کنند.

2