IMG 0143مراسم معرفی کتاب گنجینه ای از حکمت مولوی، نوشته دکتر الویر موسیچ روز چهارشنبه 19 دسامبر ساعت 18 در محل سالن اجتماعات موسسه علمی و پزوهشی ابن سینا برگزار گردید.


در ابتدای این مراسم، دکتر کاظم ذوقی بارانی مدیر موسسه ابن سینا با تشکر از جناب آقای محمود حیدری سفیر جمهوری اسلامی ایران در سارایوو بعنوان حامی این کتاب و همچنین آقای الویر موسیچ مولف کتاب، گفت: کتاب با ارزش گنجینه ای از حکمت مولوی، گام مهمی در بسط روابط فرهنگی ایران و بوسنی و هرزگوین است. وی افزود: پیام این کتاب صلح و دوستی و معرفت بین انسانها است و با بسط ارزشهای اخلاقی قرآنی ما می توانیم زندگی بهتری داشته باشیم.
در ادامه نرمین هوجیچ مجری برنامه با تاکید بر سنت مثنوی خوانی و حافظ خوانی در بوسنی و هرزگوین گفت: در دوره عثمانی و بعد، سنت فرهنگی مثنوی خوانی و حافظ خوانی تداوم داشته و آقای الویر موسیچ با برگزاری جلسات حافظ خوانی یکی از ادامه دهندگان این سنت است.
خانم دکتر مبینا موکر در سخنان خود گفت: این کتاب دعوت به گفتگوی فرهنگی و معنوی است. در واقع متفکران و عرفای بزرگ در آثار خود با خویشتن دیالوگ و گفتگو دارند و ما از طریق این گفتگو درونی با خویشتن به شناخت خویش دست می یابیم. وی افزود: تحول روحی مولانا، تحولی یک باره نبود. او در سراسر عمر خویش در این مسیر اخلاقی و معرفتی قرار داشت و دیدار او با شمس، جرقه ای بود تا این خصوصیت وی به عرصه ظهور برسد.
خانم دکتر امینا شیلیاک از موسسه شرق شناسی سارایوو گفت: کتاب حاضر تداوم نوعی تفکر را نشان می دهد. این تفکر عارفانه که از مولوی و شمس سراغ داریم، بطور عمیقی فرهنگ عثمانی را در برگرفته و ماهیتاً فرهنگ اسلامی عثمانی متاثر از مثنوی مولانا است.
وی افزود: در این کتاب از شیخ غالب، لیلا خانم و شرف خانم یاد شده است. لیلا خانم و شرف خانم در قرن نوزدهم تداوم مکتب عرفانی مولانا را نشان می دهند و این تداوم عنصر مهمی است که کتاب حاضر بدان پرداخته است.
در ادامه برنامه دکتر الویر موسیچ با تشکر از مساعی سفیر جمهوری اسلامی ایران در بوسنی و هرزگوین و مدیر موسسه ابن سینا در نشر این کتاب گفت: من از زمانی که در تهران تحصیل کردم و با جهان معنوی عارفان آشنا گردیدم و دوباره به وطن خودم بازگشتم، احساس می کنم وظیفه و رسالت من ترجمه و تالیف در خصوص فرهنگ بزرگ عرفانی است که همه ما رابه هم وصل می کند.
در این برنامه اشعاری از مولانا جلال الدین رومی همراه با نوای نی و ذکر الهیه اجراشد.

IMG 0173