broshura 4 40 godinaکتاب بررسی دستاوردهای چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران نوشته خیرالدین سمون و زلاتکو دیزدارویچ در 70 صفحه توسط موسسه علمی و پژوهشی ابن سینا منتشر شد. در این کتابچه، خیرالدین سمون، دیپلمات و روزنامه نگار بوسنیایی به بررسی علت وقوع انقلاب اسلامی پرداخته است. او که به مدت دوسال در زمان انقلاب از جمله شاهدان این واقعه بود به بررسی سیستم سیاسی قبل از انقلاب، محدودیتهای سیاسی و علت توفیق انقلاب می پردازد.

وی می نویسد، انقلاب اسلامی محصول ناکامی ایرانیان از توسعه سیاسی و استقلال بود. کودتا علیه دکتر مصدق، بستن آزادی و محدود ساختن توسعه سیاسی همراه با وابستگی شدید شاه به آمریکا از عوامل این انقلاب بودند، انقلابی که بی شک مرهون رهبری امام خمینی(ره) است. تحولات سیاسی روزهای آخر منجر به پیروزی انقلاب و بعد از آن در تبیین این انقلاب مهم است.

زلاتکو دیزدارویچ، دیپلمات و روزنامه نگار بوسنیایی نیز در نوشتار خود به بررسی جایگاه و نقش انقلاب اسلامی ایران در سیستم بین الملل، خاورمیانه و موقعیت خود ایران دارد. او می نویسد: پیروزی انقلاب اسلامی ایران ژئوپولتیک و سیستم بین الملل را در منطقه خاورمیانه برهم زد. با پیروزی انقلاب نقش سنتی ایران به عنوان ژاندارم آمریکا در منطقه از بین رفت و از اینرو یک خلا سیاسی عمیقی در منطقه بوجود آورد. از آنجایی که در سالهای اولیه، حکومت جدید ایران مشغول ایجاد نظم و سیستم سیاسی مطلوب در داخل بود، آمریکا و غرب به دنبال جایگزینی برای نقش ایران برآمدند و در مرحله اول خود انقلاب را مورد هدف قرار دادند. نقش ایران به عنوان یک قدرت مستقل منطقه ای در دو دهه اخیر در رشد و توسعه قرار دارد و بویژه نقش ایران در مبارزه با داعش بسیار مهم است. سیستم بین الملل به رهبری آمریکا از پذیرش جایگاه و قدرت ایران طفره می رود و این خود موجب کمک به تداوم آشوب در نظم منطقه ای و بین المللی می گردد.