znakovi 82هشتاد و دومین شماره فصلنامه نشانه های زمان در سارایوو توسط موسسه علمی و پژوهشی ابن سینا منتشر شد. در این شماره به بررسی مورخ نامدار بوسنیایی حمدیا کرشلیاکویچ پرداخته شده است. مقالات بعدی این فصلنامه در باره علت فراموشی دین در زندگی فردی و اجتماعی ، زندگی و آثار حافظ علی کورچا متفکر آلبانیایی زنان صوفیه در بین النهرین و خراسان، انقلاب اسلامی و میشل فوکو، جایگاه زنان در نظریه سیاسی افلاطون ، محیط زیست برگترین چالش دین در قرن و بیست و یکم و سایر مقالات دیگر می باشد.