posjeta pravni fak Univ Travnikروز جمعه 26 آوریل ، دکتر جمال نیاتویچ رییس دانشکده خصوصی حقوق و خانم دکتر بنیامین لودر معاون علمی و پژوهشی این دانشکده از موسسه علمی و پژوهشی ابن سینا دیدار کردند. در این دیدار مدیر موسسه ابن سینا دکتر بارانی ابراز امیدواری کرد تا چهارچوبی برای فعالیتهای مشترک علمی تعریف شود. دکتر جمال نیاتویچ نیز همکاری دو نهاد علمی را برای پربار ساختن جامعه علمی بوسنی ضروری دانست