11preporod institutتفاهم نامه همکاری بین موسسه پرپورد سارایوو و موسسه علمی و پژوهشی ابن سینا روز چهارشنبه 2 اکتبر امضا گردید. این تفاهم نامه بین دکتر سانین کودریچ از موسسه پرپورود و دکتر کاظم ذوقی بارانی از موسسه علمی و پژوهشی ابن سینا د ر سارایوو به امضا رسید. در این توافق بر همکاریهای فرهنگی و علمی ، برگزاری میزگرد ، همایش ، انتشار کتاب و فصلنامه و سایر موارد دیگر تاکید شده است. دکتر کودریچ در مراسم امضای تفاهم نامه بر اهمیت همکاری ها و روابط بوشنیاکها با مردم ایران و نهادهای ایرانی تاکید کرد و گفت:


ملت ایران و مردم بوشنیاک اشتراکات زیادی دارند که حتی فراتر از هویت دینی می باشد. روابط فرهنگی دو ملت به قرن ها پیش باز می گردد و بوشنیاکهای زیادی به زبان فارسی آثار ادبی جالب توجهی خلق کردند و از طرفی ادبیات فارسی و معنویت ایرانی حضور پر سابقه ای در بوسنی و هرزگوین دارد. رئیس پرپورود به وجود موسسه مطالعات بوشنیاک در مجموعه پرپورود نیز بعنوان قالب مناسبی برای همکاری های علمی اشاره کرد و افزود: من سالهاست که با فعالیتهای موسسه ابن سینا آشنایی دارم و کارهای علمی و پژوهشی و نیز انتشاراتی آن موسسه را ارزشمند می دانم و امیدوارم روابط این دو موسسه کمکی به گسترش انتقال تجربیات فرهنگی و شناخت بیشتر ایرانی ها و بوسنیایی ها از یکدیگر بشود. دکتر بارانی نیز آمادگی موسسه ابن سینا را در کمک به طرحهای علمی و پژوهشی پرپورود اعلام کرد.
آقای دکتر بارانی، مدیر موسسه ابن سینا در سارایوو، نیز نسبت به امضای این پروتکل ابراز خرسندی نمود و گفت: ما فعالیتهای مجموعه پرپورود را ارج نهاده و زمینه های همکاری را مساعد می دانیم. مساله هویت بخصوص در برهه کنونی حایز اهمیت ویژه است و غنای فرهنگی و شالوده های علمی و فکری است که می تواند هویت یک قوم و ملت را تقویت کند. و تقویت هویت ها بهیجوجه به معنای تضاد بین اقوام و ملل نیست بلکه با همکاری ها و تعامل و هم افزایی ملتهای مختلف می توانند به تقویت هویت یکدیگر در عین دوستی کمک رسانند.
موسسه پرپورد ، قدیمی ترین موسسه فرهنگی بوشنیاکها به تاسیس سال 1903 میلادی می باشد. این موسسه غیر دولتی دارای 60 شعبه در بوسنی و هرزگوین و بیش از 20 شعبه در کشورهای اروپایی و امریکایی است.