1هفتادمین سالگرد تاسیس دانشگاه سارایوو با حضور 15 تن از سفرای خارجی، روسای دانشگاهها و موسسات پژوهشی و از جمله مدیر موسسه علمی و پژوهشی ابن سینا گرامی داشته شد.
در این مراسم دکتر اشکریل رییس دانشگاه سارایوو، نقش این دانشگاه را در پیشرفت علمی نقش محوری خواند. وی گفت: دانشگاه سارایوو در هفتاد سال فعالیت خود نقش مهمی ایفا کرده و دردوران کنونی اصلاحات مهم قانونی نقش بسزایی در شتاب بخشیدن به روندهای اقتصادی و اجتماعی دارد. در این مراسم هدایایی به اساتید و پژوهشگران نمونه دانشگاه و موسسات تحقیقاتی اهدا شد.

2