همکاری موزهتفاهم نامه همکاری بین موزه علی عزت بگویچ و موسسه علمی وپژوهشی ابن سینا درسارایوو امضا شد. در این تفاهم نامه که به امضای خانم ناجا عزت بگویچ بربراویچ، مدیر موزه عزت بگویچ و آقای دکتر بارانی ، مدیر موسسه ابن سینا در روز جمعه در محل موسسه ابن سینا رسید، بر همکاری انتشاراتی و پژوهشی مشترک تاکید شد.
خانم ناجا بربروایچ، نوه مرحوم علی عزت بگویچ در مراسم امضای تفاهم نامه گفت: ما تمایل زیادی به شناخت فرهنگ و تمدن بزرگ ایرانی داریم. معرفی بیشتر علی عزت بگویچ شاید پل ارتباطی خوبی بین دو کشور باشد. دکتر بارانی نیز بر ضرورت فهم بیشتر آثار عزت بگویچ و ترویج آن در نسل جوان تاکید کرد و گفت: تداوم اندیشه عزت بگویچ با پژوهشهای جدی و پرهیز از کارهای کلیشه ای ممکن است، چرا که اندیشه عزت بگویچ مدلی برای ملت سازی در بوسنی و هرزگوین را ارایه می دهد.
همچنین موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس یکی از جاذبه‌های گردشگری تهران است که در کنار آن موزه جنگ بوسنی و هرزه گویین در حال احداث ‌است. امیدواریم این توافق گامی در جهت توسعه و تکمیل این مجموعه باشد.

foto za vijest muzej