ای عاشقان ای عاشقان امروز ماییم و شما
افتاده در غرقابه ای تا خود که داند آشنا (مولانا)

samir beglerovicخبر مرگ سامیر بگلراویچ اندوهگین و سخت بود. عاشق و سوخته دلی از میان ما برفت. استادی توانا، صدیق و روشنگر. سامیر بگلراویچ، استاد دانشکده علوم اسلامی سارایوو و همکار فصلنامه نشانه های زمان به دیدار معبودش شتافت. موسسه علمی و پژوهشی ابن سینا این افتخار را داشت که با سامیر همکاری می کرد. کرونا بار دیگر یکی از خوبان این سرزمین را گرفت و با خود برد. او نماینده موفقی از نسل بعد از جنگ در بوسنی و هرزگوین بود. ساده، بی آلایش، پرکار و صادق. سامیر نویسنده، پژوهشگری توانا، انسانی متواضع، فهیم و کم سخن بود. ادب ویژگی شخصیت سامیر بود.

به قول بایزید بسطامی که گفت: ما به اندکی ادب نیازمندتریم از بسیاری علم. عارف و درویشی نایافتنی در میان ما بود. تو گویی از جنس ما گرفتاران زندگی روزمره، حسادت ها، رقابت ها و کینه ورزیها نیست. او خود مصداق شعر حافظ بود: من ملک بودم و فردوس برین جایم بود / آدم آورد در این دیر خراب آبادم. بنده عشق بود، دوستی و محبت، دوستدار تصوف و عرفان، رهایی و آزادی. او در اندیشه آبادانی دل بود، در جستجوی حقیقت و دانایی، گفتگو و تفاهم. جستجوگر حقیقت بود، سوال می کرد. امام محمّد غزّالی را گفتند: «چگونه رسیدی بدین مقام در علوم؟» گفت: «بدان که هر چه ندانستم، از پرسیدن آن ننگ نداشتم.» سامیر به جام عشق کار می کرد و می نوشت و درس می داد. به قول شیخ سعدی: به می عمارت دل کن که این جهان خراب / بر آن سرشت که از خاک ما بسازد خشت. اکنون سامیر همانگونه که تنها بدنیا آمده بود، تنها به دیار معبودش شتافته و او در جهان باقی نیاز لطف الهی. از خدا می طلبیم که ا و را مشمول رحمت بی پایان خویش بکند و بر بازماندگانش همسر و دختر کوچکش و سایر بازماندگانش صبر عطا فرماید. موسسه علمی و پژوهشی ابن سینا به همه دوستداران خرد و زیبایی، عشق و صلح؛ درگذشت سامیر بگلر اویچ را تسلیت می گوید.
رندان تشنه لب را آبی نمی‌دهد کس / گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت ( حافظ )

 بر این اساس، نامه تسلیت به دانشکده علوم اسلامی از طرف مدیر موسسه ابن سینا ارسال شد

FIN saucesce Samir B