knjiga mubina na albanskomکتاب مقامات انبیا از دیدگاه عرفانی عطار، نوشته خانم دکتر مبینا موکر به زبان آلبانیایی در کوزوو منتشر شد. این کتاب بخشی از پایان نامه دکترای زبان و ادبیات فارسی خانم دکتر مبینا از دانشگاه تهران می باشد. این کتاب چندین سال قبل برای بار نخست در موسسه علمی و پژوهشی ابن سینا سارایوو به زبان بوسنیایی منتشرشد و اکنون این کتاب با ترجمه دکتر سلیم سلیمانی از بوسنیایی به آلبانیایی توسط انتشارات گیلان در کوزوو منتشر شد. خانم دکتر مبینا موکر از پژوهشگران موسسه علمی و پژوهشی ابن سینا و نویسنده چندین کتاب درباره عرفان و تصوف از جمله زندگی و آثار شیخ قایمی بابا می باشند.