IMG 5817برنامه معرفی کتاب قربانیان جنایت محاصره سارایوو از فیس بوک موسسه علمی و پژوهشی ابن سینا به صورت زنده روز سه شنبه 6 آوریل ساعت 18 برگزار شد. در این برنامه که با حمایت شرکت بیها تلکام صورت گرفت، نرمین هوجیچ مجری برنامه با اشاره به محاصره سارایوو طی سالهای 1992 تا 1995 ، محاصره و کشتار مردم غیر نظامی را جنایتی غیر قابل توصیف دانست.


دکتر سعاد کورچهاییچ، استاد حقوق دانشگاه در سارایوو با اشاره به زحمات دکتر محمد شستانویچ در تالیف کتاب گفت: کتاب قربانیان جنایت محاصره سارایوو، تحقیقی ارزنده در شناخت ماهیت و اطلاعات دقیق از قربانیان سارایوو است. این کتاب برای آن است که محاصره شهر و قربانیان را فراموش نکنیم و چراغی برای شناخت حقیقت باشد.
وی با اشاره به آمار ارایه شده افزود: پژوهش های شستانویچ، کاملا اطلاعات جدیدی می دهد . از جمله بر خلاف عدد 12 هزار نفر کودکان قربانی در تحقیق مرصاد توکاچا ، آمار کودکان قربانی در زمان محاصره 18800 نفر برآورد می شود. در سارایووی تحت محاصره 19.500 نفر کشته شدند. بیش از 28 میلیارد مارک خسارت اقتصادی بر این شهر وارد آمد و محاصره شهر بیش از 1440روز بطول انجامید.
آکادمیسین کورت چهائیچ در ادامه وقایع زمان محاصره سارایوو را مصداق نسل کشی عنوان کرد و گفت: در این شهر کشتار مردم زخمی، وجود فشار روانی و نهایتا ایجاد شرایط بسیار نامطلوب زیستی علیه سارایوو صورت گرفته که آن را می توان مصداق نسل کشی دانست.
در ادامه نشست دینو مصطفیچ، کارگردان و نویسنده گفت: هدف دشمن از محاصره سارایوو، نسل کشی و جنایت و از بین بردن زندگی چند ملیتی و همزیستی مسالمت آمیز اقوام و ادیان بود. آنانی که در این نبرد سکوت کردند، شریک و همدست جنایتکاران هستند.
وی افزود: کتاب شستانوئیچ، یک پژوهش مهم است. فراموشی و حافظه ضعیف تاریخی بزرگترین دشمن ما است و این کتاب به منزله حافظه تاریخی، یادآوری جنایات علیه بوشنیاک ها در وهله اول و سپس اقوام دیگر ساکن سارایوو است.
دینو مصطفیچ در ادامه گفت: رسالت ما تنها یادآوری خاطرات قربانیان نیست، ما وظیفه ایستادگی در برابر تحقیر، قتل و جنایت را داریم. بی تفاوتی به تداوم جنایت می انجامد و سکوت علامت تاییدی برای تکرار نسل کشی و جنایات خواهد بود.
محمد شستانویچ، مولف کتاب با اشاره به اسنادی بودن کتاب گفت: از این کتاب در دادگاه لاهه به عنوان سند ارزشمند یاد شده است. هدف دشمن، از بین بردن سارایوو، به اهتزاز درآوردن پرچم صرب در مسجد غازی خسرو بیک و قتل عام مردم بود. همه 290 هزار نفر مردم سارایوو در زمان محاصره، قهرمانان جنگ هستند.
وی افزود: مشکل بزرگ بوشنیاک ها، حافظه کوتاه مدت تاریخی است. در طی 120 سال اخیر، ده نسل کشی علیه مسلمانان بوسنیایی انجام شده و عجیب این که ما این نسل کشی ها را فراموش می کنیم. کتاب حاضر، آمار تک تک قربانیان محاصره سارایوو و شرایط دشوار این شهر را در محاصره نشان می دهد. امیدوارم نسل جوان، آگاهی خود را مبتنی بر داده های علمی استوار کنند تا با آگاهی و شناخت مانع از وقوع نسل کشی درآینده بشوند.