1. Rječnik; Perzijsko – bosanski (Dr. Mubina Moker i mr. Dženita Haverić)

2. Divan, Hafiz Širazi (Dr. Bećir Džaka)

3. Adabi namaza, Imam Homeini (Dr. Mubina Moker, Muamer Kodrić i Nermin Hodžić)

4. Veliki džihad, Imam Homeini (Muamer Kodrić)

5. Imam Ali između ljubavi i netrpeljivosti, Šehid Motahhari (Muamer Kodrić)

6. Objava i poslanstvo, Šehid Morteza Motahhari (Fuad Hadžimehmedović)

7. O jedinosti Božijoj, Šehid Morteza Motahhari (Muamer Kodrić)

8. Smjerokazi islama, Šehid Behešti i Šehid Bahonar (Muamer Kodrić i Nermin Hodžić)

9. O islamskoj civilizaciji, Abdolhossein Zarrinkub (Ahmed Zildžić)

10. Znanje o duši I, Ajatollah Hasanzadeh Amoli (Muamer Kodrić)

11. Sadr al din Širazi i njegova transcendentna teozofija, Sejjid Hossein Nasr (Dr. Adnan Silajdžić)

12. Filozofija Mulla Sadraa Širazija, Fazlu Rahman (Dr. Rešid Hafizović)

13. Historija islamske filozofije u Iranu u XVII i XVIII vijeku, Henry Corbin (Dr. Rešid Hafizović)

14. Svjetlosni čovjek u iranskom sufizmu, Henry Corbin (Dr. Rešid Hafizović)

15. Zbornik radova "Ehli bejt u Bosni i Hercegovini"

16. Begovski zemljišni posjedi u Bosni i Hercegovini, Dr. Husnija Kamberović

17. Historija perzijske književnosti, Dr. Bećir Džaka

18. Bosanski jezik za perzijance, Dr. Bećir Džaka

19. Zbornik radova "O upotrebi zabranjenih oružja i načina ratovanja u BiH, 1992-1995."

20. Zbornik radova "Terorizam i izazovi suvremenog svijeta"

21. Živi sufizam, Sejjid Hossein Nasr (Dr. Enes Karić i Edin Kukavica)

22. Sufijski put ljubavi, William Chittick (Dr. Rešid Hafizović)

23. Socijalna evolucija čovjeka, Šehid Morteza Motahhari (Nermin Hodžić)

24. Proživljenje, Šehid Morteza Motahhari (Sabahudin Šarić)

25. Muhammed – čovjek Božiji, Sejjid Hossein Nasr (Dr. Rešid Hafizović)

26. Duhovne postaje poslanika u svjetonazoru Šejha 'Attara, Dr. Mubina Moker

27. Ljudsko lice u ogledalu sufijske literature, Dr. Rešid Hafizović

28. Gnostička pisma, Imam Homeini (Nermin Hodžić, Muamer Kodrić)

29. Predavanja o islamskom irfanu, Dr. Fatima Tabatabai (Ahmed Zildžić)

30. Sa'dijev Đulistan i Fevzijin Bulbulistan, Dr. Sedad Dizdarević (na perzijskom jeziku)

31. Tumačenje Dragulja poslaničke mudrosti I, Abdulah Bošnjak (Dr. Rešid Hafizović)

32. Tumačenje Dragulja poslaničke mudrosti II, Abdulah Bošnjak (Dr. Rešid Hafizović)

33. Tumačenje Dragulja poslaničke mudrosti III, Abdulah Bošnjak (Dr. Rešid Hafizović)

34. Islam i Iran – uzajamni doprinosi, Šehid Morteza Motahhari (Muamer Kodrić)

35. Historija islamske civilizacije, 'Ali Asghar Halabi (Fuad Hadžimehmedović)

36. Ibn Sina i vizionarsko kazivanje, Henry Corbin (Dr. Rešid Hafizović)

37. Ponovni pogled na islamski odgoj, Hosro Baqeri (Sabahudin Šarić)

38. Zbornik radova "Mjesto i uloga derviških redova u Bosni i Hercegovini"

39. Tumačenje Dragulja poslaničke mudrosti IV, Abdulah Bošnjak (Dr. Rešid Hafizović)

40. Ibn Sina, biografija i književni opus, Grupa autora (Nermin Hodžić)

41. Orijentalna mudrost - Teozofija svjetlosti, Shaykh Shihabuddin Suhrawardi Al-Maqtul (Dr. Rešid HAfizović)

42. Odnos demokracije i političkih učenja, Gholam Reza Basirniya (Mr. Sabahudin Šarić)

43. Kritičko izdanje djela Svjetiljka srcima (Serāğ al-qolūb) autora Qattāna Ġaznawīja, Dr. Namir Karahalilović

44. Mustafa Čamran - čovjek za sva vremena, prijevod Muamer Kodrić

45. Imam Homeini i islamski svijet, 'Ali Dastani Biraki (Muamer Kodrić)

46. Načela morala u Kur'anu, Ajatollah Dževadi Amoli (Ahmed Zildžić)

47. Islamsko buđenje, Ali Akbar Velayati (Muamer Kodrić)

48. Suštinsko čitanje Ibn Arebijeva Fususa kroz komentar Abullaha Bošnjaka, Prof. dr. Rešid Hafizović

49. Iqbal za sve, priredo prof. dr. Shahab Yar Khan

50. Od monologa prema dijalogu o bošnjačkoj sudbini, prof. dr. Esad Ćimić

51. Opširni popis timara mustahfiza u tvrđavama Kliškog sandžaka iz 1550. godine, prevela, obradila i pripremila za štampu Fazileta Hafizović

52. Kaligrafija i islamska kultura, Annemarie Schimmel, Preveo s engleskog  i priredio: prof. dr. Rešid Hafizović

53. Riznica mevlevijske mudrosti, Elvir Musić