o_jedinosti_bozijojNaslov: O Jedinosti Božijoj

Autor: Morteza Motahhari

Prijevod: Muamer Kodrić

ISBN: 9789958957154

Izdavač: Ibn Sina Sarajevo

Godina izdanja: 2003

 

Opis:

Šehid Morteza Motahhari iranski je mislilac koji u ovoj knjizi nastoji sa teološkog i filozofskog aspekta analizirati pitanje tewhida. U ovoj analizi centralno mjesto zauzima svakako raz/umsko posmatranje religije. On, oslanjajući se na raz/um (u pojmovlju islamske filozofije), na temelju tewhida kao jezgra naših uvjerenja otvara intelektualni, međumuslimanski i dijalog sa drugim velikim religijama.

Sve religije temelje se na određenim uvjerenjima, nazorima i stavovima o bitku. Odgovor na pitanje bitka zauzima centralno mjesto u svim božanskim i drugim religijama. Također, definiranje Apsolutnog bitka i njegova uloga u ljudskoj misli određuju odnos čovjeka i bitka. Vjerovanje u tewhid znači shvatanje činjenice po kojoj je Univerzum djelo Jedne Mudre Volje, a Poredak bitka počiva na Milosti,  Dobru i uzdizanju svih bića do njihovih, pripadajućih im savršenstava. Ovo uvjerenje u islamskoj filozofiji temelji se u samom  ljudskome umu. Islamski filozofi i teolozi nastojali su snagom uma i logike, oslanjajući se jednovremeno i na Objavu, pojasniti pojam tewhida.
U historiji ljudske misli nijednoj temi nije posvećeno toliko pažnje koliko pitanju bitka. Svaki je čovjek suočen sa pitanjem bitka i njegova nastanka, tj. stvaranja. Zato, da bi se razjasnilo pitanje odnosa čovjeka prema Stvoritelju, u svakom vremenu i trenutku historije odmišljanje pitanja Tewhida nalazi novi, specifičan smisao. Nužnost upoznavanja sa mišljenjem tewhida danas se osjeća više neko ikad ranije.