ehli_bejt_u_bihNaslov: Ehli bejt u Bosni i Hercegovini

Autor: grupa autora

ISBN: 9789958957178

Izdavač: Ibn Sina Sarajevo

Godina izdanja: 2003

Opis:

Tema o Ehli bejtu (Poslanikovu Domu) je jedna od onih tema koje predstavljaju nepodijeljeni interes Poslanikove Umme  i zajedničku nit koja povezuje srca svih muslimana, svejedno na kojoj tački našeg zemljovida oni prebivaju. Premda postoji zazor i blago podozrenje u većinskoj sunijskoj zajednici prema ovoj temi, poglavito onda kada se broj članova Poslanikova doma proširi i na broj Dvanaest legitimnih Imama na koje se rado poziva manjinska šiijska zajednica muslimana, valja ipak kazati da je ova edicija Instituta "Ibn Sina" hvalevrijedan korak u ukupnoj književnoj produkciji ove institucije i dragocjena bibliografska jedinica koja se, gotovo kao usamljeni primjerak sustavnog odmišljanja rečene teme, pojavljuje u izdanju na bosanskom jeziku.

U omotnici ovog zbornika radova o Ehli bejtu smireni su književni prilozi autora različitoga profila i mnogovrsnog interpretativnog uklona i usmjerenja. Tekstovi su u pretežnoj mjeri iscurili iz pera bosanskih autora, čiji akademski rad je u Bosni prepoznatljiv u obzorju islamske filozofije, teologije, egzegeze, hermeneutike, književnosti na orijentalnim jezicima, poezije, sufijske duhovnosti, islamskog prava i umjetnosti.

Književni prilozi unutar ovog zbornika radova su u najvećoj mjeri podloženi uobičajenim i priznatim istraživačkim i akademskim standardima, ali ima i onih tekstova koje provijavaju kritički tonovi stanovitih redukcionističkih, selefijsko – vehabijskih usmjerenja. Izdavač i uredništvo ove edicije je bilo krajnje tolerantno i otvoreno za različito intonirane i interpretirane priloge na ovu temu, u cijelosti poštujući stil i interpretativni pristup svakog autora, objelodanjujući svaki članak u formi u kojoj ju je njegov autor predočio na znanstvenom o Ehli bejtu, a čiji rezultati su upravo sabrani u ovoj ediciji.