ljudsko_liceNaslov: Ljudsko lice u ogledalu sufijske literature

Autor: Rešid Hafizović

Prijevod na engleski: Risaluddin Saba

ISBN: 9958-9571-9-1

Izdavač: Ibn Sina Sarajevo

Godina izdanja: 2005

Opis:

Sufizam (ar. tasawwuf) je po svome sadržaju i svojim temeljnim idejama ezoterijska dubina islama par excellence. Svojom literaturom koju su pisali duhovno najnjegovaniji pisci u povijesti muslimanskoga mišljenja najmanje jedan milenij, sufizam je svojevrsna duhovna biografija jedne forme čisto duhovnog islama smirenog u onim dimenzijama islamske religije koje su skrivene iza šerijatske, legalitarne strukture ove religijske tradicije. Te dimenzije čine samu srž, unutarnju jezgru, svjetlosnu dubinu, skrivenu duhovnu zbilju istina islamske vjere (haqiqat). Konstitutivno-interpretativna nit koja u nepretrgnutoj vezi drži ove dvije goleme perspektive islama, šerijatsku i haqiqatsku, jeste tariqat, duhovni put, metoda koja prepoznatljivom derviškom, nabožnom praksom provodjenom u tekijama, zavijama, hanikahima ili sufijskim klosterima institucionalizira temeljne ideje sufizma ili pojedinačnog sufijskog učitelja, s jedne strane, i drži ih zaštićenim i uravnoteženim u ljušturi pozitivnih normi, pravila i propisa Šerijata kao egzoterijske forme islamske religije.

Danas, kao i nekada, sufizam kao značajni duhovni fenomen u muslimanskoj tradiciji mišljenja živi svoje teorijsko i praktično iskustvo. Brojni su autori na Istoku i Zapadu koji i danas razradjuju velike teme sufijske literature, ali su takodjer brojni i sljedbenici sufijske gnoze koji je upražnjavaju u vidu prepoznatljive derviške ili tarikatske prakse u jednom od dvanaest priznatih derviških redova ili u jednoj od dvanaest tarikatskih tekija.