Sadržaj

 

Riječ izdavača................................................................7

 

Predgovor ....................................................................11

 

Prvo poglavlje

Iranski islamski pokret, uzor na islamski svijet............15

 

Drugo poglavlje

Buđenje faktora pobjede...............................................27

 

Treće poglavlje

Izazovi i prilike..............................................................41

 

Četvrto poglavlje

Smjernice (Šta treba činiti) ...........................................59

 

Peto poglavlje

Podrška narodima i odbrana islama ............................81