djuric koricaNaslov: BIBLIJOM I KUR'ANOM DO JEDNOG BOGA STVORITELJA

Autor: Marko P. Đurić

ISBN: 978-9958-845-18-5

Izdavač: Institut "Ibn Sina" Sarajevo

Godina izdanja: 2016.

 

 

Riječ izdavača

Ova je knjiga nastala na tragu težnje za istinskim međureligijskim dijalogom. U vremenu u kojemu radikalne i ekstremne ideje teže tenzijama i sukobima među religijama i različitim religijskim denominacijama, ali i školama mišljenja uopće, izuzetno je važno naglašavati potrebu za jedinstvom i slogom među ljudima, a posebno baštinicima religijskih predanja. Bog nas Svevišnji uči da u odnosu prema drugima uvijek imamo na umu vrijednost i dostojanstvo čovjeka kao takvog, ne napuštajući načela huamnosti kao ljubavi prema čovjeku i pravde. Ova je jednostavna poruka svih vjesnika Riječi Božije tokom povijesti, na našu veliku žalost, bivala predmetom krivotvorenja od njihovih protivnika, ali i tobožnjih promicatelja vjere. Ta krivotvorenja danas imaju nimalo prijatne odjeke diljem ovoga svijeta. U razumijevanju Božije poruke čovjeku, nema nam druge nego pokušati smaknuti koprene neumlja, nemara i neznanja, i okrenuti se istinskom nastojanju da shvatimo čovjeka, a onda razumijemo i šta mu je to Bog poručio. Poštovanje prema čovjeku, prirodi i božanskim zakonima koji njome ravnaju, omogući će nam da se bolje upoznamo i više budemo prijatelji, da odustanemo od uzajamne napetosti i sukobljenosti. U tome nam može pomoći oslanjanje na zajedničko religijsko predanje, ono Abrahamovo/Ibrahimovo. Judaizam, kršćanstvo i islam tri su rukavca svetog religijskog predanja utemeljenog u vjeri u Jednoga Boga, Vječnog, Svemoćnog, Sveznajućeg, Stvoritelja Svijeta, Pravdenog, Dobra, Sveprisutnog, Bića Svetog. Bog u našem zajedničkom predanju nadilazi prostor i vrijeme, te navijek ostaje nedokučiv Svojim stvorenjima. A, opet, jednako je Ravnatelj i Upravitelj Svijetom. On osluškuje naše molitve i odaziva se na naša iskanja, odgovara na naša činjenja. Premda su naša tri rečena religijska rukavca oblikovali sasvim odvojene teološke sustave, oni dijele mnogo toga zajedničkog. Postoje različite teorije o iskonu i korijenu religije uopće. U abrahamovskoj tradiciji, međutim, insisitira se na božanskim korijenima religije i njezinoj izravnoj podudarnosti s iskonskom, primordijalnom naravi čovjeka. Drukčije kazano, mi vjeurjemo da je Bog Svevišnji položio vjeru u samu srž ljudskogas bića kao takvog, dakle svakog čovjeka bez izuzetka. A onda je slao i svoje vijesnike kako bi ljudima posvijestili tu njihovu iskonsku upućenost na Boga i okrenutost Njemu. Putem Svojih vijesnika, slao im je tekst, poruke koje nose stanovite propise kojih bi se trebali držati kane li ostati na stazi usmjerenosti Njemu. To je ono što obično zovemo svetim tekstom. Na zajedničko okupljanje oko svetoga teksta i vjeru u Jednoga Boga Stvoritelja poziva nas i autor knjige koja je pred Vama.

Naučnoistraživački institut „Ibn Sina“ u Sarajevu kontinuirano nastoji doprinijeti promicanju ponajboljih plodova religijskoga nauka, posebno onoga islamske provenijencije, uključujući tu i filozofski i gnostički nauk, ali u isto vrijeme duboko vjerujemo da je dijalog s drugim religijama od krucijalne važnosti za suprotstavljanje ignoranciji, neumlju, stereotipima i predrasudama jednih o drugima. Iz te duboke uvjerenosti u nužnost međureligijskog dijaloga s osobitim smo zadovoljstvom pristupili objavljivanju knjige Marka P. Đurića kojemu najsrdačnije zahvaljujemo na ukazanom povjerenju i čestitamo na nesebičnom zalaganju za ozbiljenje dijaloga među religijama. Nadamo se da će ova knjiga koristiti svojoj svrsi i polučiti plodove koje je i sam autor imao u svome naumu ispisujući njezine redove.