14._tribina_1U srijedu, 24. 04. 2013. sa početkom u 18 sati u amfiteatru Naučnoistraživačkog instituta „Ibn Sina“ u Sarajevu održana je 14. redovna tribina „Ibn Sina“. Ovoga puta tema je bila „Religija i politika osamdesetih godina XX stoljeća“, a kao predavači prisutnima su se obratili prof. dr. Husnija Kamberović, mr. Dženita Sarač – Rujanac i mr. Saeid Abedpour. Voditelj tribine bio je Nermin Hodžić.

Na početku tribine Hodžić je istaknuo značaj odnosa religije i politike u svijetu i povijesti uopće, dodavši kako na našim prostorima u posljednjih trideset godina ovaj odnos ima posebnu važnost. Voditelj tribine potom je predstavio predavače i dao riječ prof.dr. Husniji Kamberoviću.

Profesor, Kamberović, direktor Instituta za historiju u Sarajevu i vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu, svoje je izlaganje posvetio pitanju odnosa religije i politike na prostorima bivše Jugoslavije u posljednjim decenijama proteklog stoljeća. Posebnu pažnju posvetio je odnosu religijskih institucija prema politici, dakle, Srpske pravoslavne crkve, Katoličke crkve i Islamske zajevnice, naglasivši kako je višedecenijska sekularizacija pod utjecajem različitih faktora doživjela poraz, te već s početka osadmedestih godina u bivšoj Jugoslaviji imamo veoma izraženu religijsku svijest, odnosno religioznost, što se posebno odnosi na katolike i muslimane.

U tim godina svjedoci smo i djelovanja religije, odnosno Crkve kao kohezionog faktora nacionalne (etničke) homogenizacije.

„Čini se kako su vjerske zajednice ulaskom u prostor političkog djelovanja narušile svoj moralni autoritet u društvu“, dodao je Kamberović.

Mr. Dženita Sarač-Rujanac, viši stručni saradanik u Institutu za historiju, svoje izlaganje je posvetila Odnosu religije i politike u Bosni i Hercegovini u osamdesetim godima prošloga stoljeća osvrnuvši se na brojne pritiske kojim su bili izloženi vjernici, posebno intelektualci koji su djelovali sa pozicija religije jer ih je komunistički režim smatrao velikim rivalom i pretendentom na ljudske duše i uvjerenja. U ovom kontekstu mr. Sarač-Rujanac posjetila je na Sarajevski proces iz 1983. godine kao eklatantan primjer.  

Mr. Saeid Abedpour ukazao je na kompleksnost odnosa između religije i politike te istakao da među istraživačima na Balkanu postoji jedna uvriježena predožba da kada se govori o religiji, da je tu, zapravo, riječ o religijskim institucijama. Ovakva vrsta čisto sociološke interpretacije ne može pokazati svu složenost religijskih aspekata te se uloga religije u društvu treba motriti i sa humanističkog, epistemološkog i političkog gledišta.

Razumijevanje promjena koje su se dogodile osamdesetih godina XX stoljeća nije moguće bez analize uzroka koji su doveli do islamske revolucije u Iranu i uspostave vlasti Imama Homeinija. Teorija iranske islamske revolucije predstavlja spoj između republikanske i teorije islamskog političkog mišljenja, istakao je u nastavku mr. Saeid Abedpour, te dodao da je islamska revolucija svojom pobjedom i praktično precrtala teoriju o uspostavi hilafeta koja je stoljećima dominirala u političkoj misli islamskoga svijeta.

Mr. Saeid Abedpour istakao je, također, da su osamdesete godine XX stoljeća bile godine islamske revolucije u Iranu koja je ostavila dubokog traga na islamske pokrete u svijetu, među kojima i na islamska strujanja i u Bosni i Hercegovini. Ono što se danas uočava kao jedna praznina u političkoj misli muslimana na Balkanu jeste odsustvo razumskog promišljanja o političkim religijskim sadržajima te je religijska misao ostala zatočena u oficijelnim definicijama o religiji i religijskim institucijama.

Na kraju tribine, po već ustaljenom običaju, prisutni su imali priliku postavljati pitanja i razmijeniti mišljenje sa predavačima. 14. redovna tribina „Ibn Sina“ završena je u 20:30 sati.

14._tribina_314._tribina_2