1

U okviru redovne tribine „Ibn Sina“, u srijedu, 19.10.2016. godine, u amfiteatru Naučnoistraživačkog instituta “Ibn Sina” u Sarajevu, u 15 sati upriličeno je predstavljanje knjige “Biblijom i Kur’anom do jednoga Boga Stvoritelja”, autora Marka P. Đurića. Moderator promocije g-din Nermin Hodžić istakao je važnost međureligijskog dijaloga istakavši da je to nužni zahtjev savremenog doba. “Mi smo upućeni na međusobni dijalog i razgovor kako bismo bolje razumjeli probleme, osjećanja i mišljenja jednih prema drugima i imali svijet slobodan od sukoba i ratova”, istakao je Hodžić. 

Promotor fra Mile Babić, profesor na Franjevačkoj teologiji istakao je da sve božanske religije imaju zajednički korijen, te, između ostalog kazao: “Sve velike culture i civilizacije uspostavili su Božiji poslanici a sve one su utemeljena na vjerovanju u jednoga Boga. Svi su ljudi Božija stvorenja i svaki čovjek može graditi odnos sa Bogom. Nijedan narod, nijedna civilizacija, nijedna religijska institucija ne mogu na odnos sa Bogom motriti kao na svoje ekskluzivno pravo.”

Fra Mile Babić se potom osvrnuo na Cicerona, jednog od najvećih rimskih govornika, te kazao kako je za Cicerona religija “podsjećanje”, ponovno pozivanje i djelovanje po tome. “Živimo u svijetu u kojem ima veoma malo civiliziranih ljudi a svi pričaju o vjeri”, istakao je fra Mile Babić, te dodao: “Najveća nesreća savremenog svijeta je što se u ime vjere dešavaju najveća nasilja koja nemaju nikakve veze sa vjerom”.

Profesor Fra Mile Babić je potom istakao značaj Đurićeve knjige te autorovu hrabrost u kritiziranju nacionalističkih interpretacija, predrasuda i službenih tumačenja, te istakao: “Različitost mišljenja, nacija, kultura i civilizacija jeste mudrost života i stvaranja.  Sve što je višeznačnost izraženija više smo u susretu sa jednoćom. Višeznačnosti ne treba brisati i suprotstavljati se multikulturalnosti. Različitosti i raznmolikosti trebamo preobratiti u jedinstvo.”

            Promotor Mehmedalija Hadžić, professor islamskih nauka, je kazao kako nas religijska naučavanja uče da se otvorimo prema drugome i drugačijem. Kur’an stavlja akcenat na različitost, na putovanje obzorjima u našim dušama i izvan nas. Poziv poslanikâ je poziv da postanemo ljudi i mi trebamo mijenjati srce kako bismo postal ljudi u pravom značenju te riječi. Trebamo moći pobuniti se protiv samih sebe i svoga neispravnog mišljenja”.

U nastavku je prof. Hadžić govorio o knjizi “Biblijom i Kur’anom do jednoga Boga Stvoritelja” kazavši da je ova knjiga slomila idole. Autor je uspio slomiti idole u postojećim raširenim vjerovanjima. Treba se napraviti distinkcija između religije vjerskih institucija i religije u značenju povijesne interpretacije. Religija je sveti Tekst Kur’ana i riječi Poslanika, alejhisselam. Prema tome uvijek se trebamo vraćati ovom značenju religije. Problem je što su religije zapale u zamku pogrešnih tumačenja kojima se pripisuje “svetost”. Kur’an i hadis su ti koji su sveti.

            Prof. Marko Đurić, autor knjige, istakao je kako religija ima abrahamovske korijene. “Abraham je taj koji je udario temelje religioznosti. Stoga razlike među religijama nisu suštinske prirode nego se radi o razlikama u interpretaciji. Poštovanje koje Kur’an iskazuje Isusu i Mariji učvršćuje moje stajalište o jedinstvu religija”, istakao je prof. Đurić.

“Kritika religijskih institucija i religijskih interpretacija je nužna u dijalogu među religijama a i radi razumijevanja suštine. A svaki čovjek prema mogućnostima treba se posvetiti spoznaji suštine”, istakao je prof. Đurić, autor knjige “Biblijom i Kur’anom do jednoga Boga Stvoritelja”.

 

 

 

 

2

345678910