photo 2021 02 08 21 46 59U ponedjeljak, sa početkom u 18 sati, na Facebook stranici Naučnoistraživačkog instituta “Ibn Sina”održan je vebinar “Utjecaj islamske revolucije u Iranu na bosanskohercegovačke muslimane”.

Na samom početku vebinara dr. Džemaludin Latić čestitao je godišnjicu pobjede islamske revolucije u Iranu, te kazao kako su dešavanja u Iranu, pobjeda revolucije i ličnost Imama Homeinija (r.a.) imali velikog utjecaja na duh vjerskih slojeva i krugova u Bosni i Hercegovini.
“Bosanski muslimani su dugo vremena tragali za svojim političkim i vjerskim identitetom. Pripadnici starijih generacija, kao što su Husejn Đozo i Mehmed Handžić su odigrali važnu ulogu u samoosvješćivanju muslimana. Za nas je islamska revolucija bila praktična realizacija jednog islamskog toka. To je bila revolucija čiji je cilj bio poklanjanje ljudskog i vjerskog dostojanstva i ostvarenje nezavisnosti. Ova revolucija je nama bila uzor”, istakao je dr. Latić.
Edhem Bičakčić, bivši premijer Federacije Bosne i Hercegovine, između ostalog je kazao kako je Iran posjetio u tri navrata, prije revolucije, 1983 godine i prije nekoliko godina. “Zaista je očita promjena u gradovima i među građanima. Iran je napredovao u ekonomskom smislu”, istakao je prof. Bičakčić.
“Optužbe na račun mene i mojih istomišljenika za fundamentalizam, iz 1983 godine, bile su zbog naše posjete Iranu. Zbog toga smo svi završili u zatvoru. Nažalost, ondašnji način sučeljavanja s Iranom kakav je imala komunistička vlast i danas se, u izvjesnom smislu, primjećuje od strane nekih tokova i Iran se pokušava prikazati kao zaostao i problematičan. Islamska revolucija, pomoć Irana u ratu, a nakon njega važna uloga u očuvanju tekovina Bošnjaka, sve je ovo veoma važno”, istakao je Bičakčić.
Saeid Abedpour, istraživač na Institutu “Ibn Sina” je kazao: “Revolucija je imala za cilj stjecanje političke nezavisnosti, slobode i islamske republike. Politička nezavisnost i islamska republika su ostvarene, a sloboda u iranskome društvu je u fazi realizacije. Drevna autoritarna kultura Irana predstavlja zapreku a institucionalizacija slobode iziskuje kulturne promjene i vrijeme. Islamska revolucija je projekat koji je u fazi ostvarivanja i nastajanja”.
“Islamska revolucija pobijedila je zahvaljujući gnostičkom islamu Imama Homeinija sučeljavanju sa zapadnom i istočnom dominacijom, političko-religijskoj samosvijesti i budnosti. U ovome je superiornost islamske revolucije nad ostalim pokretima, sa antropološkog stajališta gledano. Upravo zato je revolucija ostavila traga na slobodarske i pokrete otpora i muslimana i kršćana”, istakao je Abedpour.
U svome obraćanju, dr. Barani, direktor Naučnoistraživačkog instituta “Ibn Sina”, uputio je čestitke povodom obilježavanja godišnjice pobjede islamske revolucije u Iranu, te kazao: “Povodom ovih velikih dana izražavam čestitku svima koji se zalažu za slobodu, pravdu i istinu.”
Dr. Barani je također izrazio duboku zahvalnost uvaženim učesnicima na sudjelovanju u okruglom stolu, kao i gledateljima koji su ga pratili.