plakat_Bosnjak_sajtU nedjelju 26. maja 2013. godine u Sarajevu završen je prvi Međunarodni simpozij o Abdullah ef. Bošnjaku. Na ovom duhovnom znanstvenom skupu univerzitetski profesori i istraživači iz Turske, Irana i Bosne i Hercegovine ponudili su svoje radove o mišljenju i djelu Abdullaha Bošnjaka, jednog od najznačajnijih predstavnika Ibn Arebijeve škole u osmanskom razdoblju. Simpozij je održan zahvaljujući saradnji turskog grada Konje, Univerziteta u Istanbulu i Naučnoistraživačkog instituta „Ibn Sina“ u Sarajevu.

U nastavku donosimo nekoliko kratkih isječaka iz pojedinih izlaganja učesnika simpozija:

Doc. dr. Ekrem Demirli (Univerzitet u Istanbulu) govorio je o tradiciji islamske metafizike uopće, s posebnim naglaskom na značaj Ibn Arebijeva mišljenja, kao sustavne, teorijske koncepcije koja će ostvariti veliki utjecaj na buduća razdoblja. Prof. Demirli je naglasio da sa Ibn Arebijem i Mevlana Dželaludinom Rumijem nastaje novo razdoblje u islamskoj kulturi i civilizaciji, te da su oni svojom interpretacijom islamskoga nauka i duhovnosti osvježili i obogatili različite discipline od kelama do tesavufa. Može se s pravom kazati da Ibn Arebijevo učenje predstavlja najveći doseg čovjekova sastavnog intelektualnog pregnuća na planu odnosa između čovjeka i Boga, te da ono predstavlja jedan od najbitnijih plodova islamske civilizacije uopće.

simpozij_Bosnjak_1_simpozij_Bosnjak_2simpozij_Bosnjak3