aresta_nermin_busatlic

Na poziv Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, a uz koordinaciju Naučnoistraživačkog instituta „Ibn Sina“, prof. dr. Muhamed Dževad Aresta, rektor univerziteta „Baqir al ulum“ iz Irana, od ponedjeljka, 21.2.2011. godine boravi u posjeti Sarajevu. Ovaj istaknuti univerzitetski profesor i stručnjak iz oblasti Ustavnog prava je studentima teološkog i pedagoškog smjera FIN-a održao seriju predavanja na temu „Položaj šerijata u pravnom poretku Irana“. U okviru ove teme obrađena su sljedeća pitanja:

-           Historijat nastanka Ustava u svijetu i Iranu,

-          Pokret konstituanse, prvi iranski ustav i formiranje „Doma pravde“ – prvog iranskog parlamenta,

-          Uslov podudarnosti sa šerijatom, jedan od važnih principa iranskog ustava iz vremena konstituanse

-          Sudbina „principa podudarnosti“ u doba Pahlevi dinastije

-          Pobjeda islamske revolucije u Iranu na temelju islamskog vjerozakona i izrada Ustava I.R.Iran

-          Naglašavanje nužnosti podudaranja svih zakona i propisa sa islamskim normama (član 4. Ustava)

-          Zakon sa aspekta prava i fikha

-          Šerijat i odgovori potrebama vremena

a.       Mjesto razuma u izvorima šerijata

b.      Ta'dil propisi

c.       Ovlasti islamskog vladara

-          Podudarnost sa šerijatom je nužna, ili  je dovoljno da nema konfrontacije?

-          Autoritet koji ocjenjuje podudarnost i konfrontiranost

aresta_studentiaresta