1_kurs_gorazdeU utorak, 15. marta, u Goraždu je održana ceremonija zatvaranja edukativnog kursa: "Upoznavanje sa principima vjere i pravilnog učenja Kur'ana".

Na ceremoniji zatvaranja Hamed ef. Efendić, muftija goraždanski, izrazio je posebnu zahvalnost Institutu "Ibn Sina", suorganizatoru ovog kursa, te ukazao na značaj vjerske edukacije i postupanja prema kur'anskim načelima u životu čovjeka, između ostalog, kazao je: "Ovaj kurs je bio dobra prilika za vas mlade. Nadam se da ćete iz ove prilike polučiti ono najvrijednije. Želim i da se bolje upoznate sa Institutom "Ibn Sina". Mnogo vas će u budućnosti sarađivati sa ovim Institutom i ostvarivati prijateljske odnose sa iranskim narodom.

G-din Mohammad Bagher Soleimani, direktor Instituta "Ibn Sina", izrazio je zahvalnost muftiji goraždanskom na biranim riječima te govorio o važnosti edukacije  i podučavanja Kur'ani kerimu o čemu ćemo vas iscrpnije izvjestiti u izvještaju o kursu. Potom su dva učesnika kursa prisutnima podnijeli kratki izvještaj o programu i odslušanom gradivu.

Na ovom  četvoromjesečnom edukativnom kursu koji su zajednički organizirali Institut "Ibn Sina" i Muftijstvo goraždansko predavači su bili Dženan ef. Imamović i Refik ef. Čaušević. Uz kiraet i pravilno učenje Kur'ani  kerima polaznicima kursa su držali predavanja iz različitih islamskih znanosti, kao što su: tevhid, poslanstvo, proživljenje, propisi namaza, posta i hadža. Na kraju ceremonije polaznicima su diplome o završenom kursu uručili muftija goraždanski, Hamed ef. Efendić i direktor Instituta "Ibn Sina" g-din Soleimani.

2_kurs_gorazde3kurs_gorazde4kurs_gorazde5kurs_gorazde6kurs_gorazde7kurs_gorazde