protokol_sahfe1U ponedjeljak 11. aprila u prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu potpisan je protokol o kulturnoj i naučnoj saradnji između Univerziteta u Sarajevu i Naučnoistraživačkog instituta „Ibn Sina”.

Protokol, koji su potpisali prof. dr. Faruk Čaklovica, rektor Univerziteta u Sarajevu, i gospodin Mohammad B. Soleimani, direktor Naučnoistraživačkog instituta „Ibn Sina“ u Sarajevu, ima za cilj proširenje saradnje između ove dvije institucije na naučnoistraživačkom i kulturnom planu.

Saradnja će se odvijati kroz sljedeće aktivnosti:- prevođenje i izdavanje naučnih djela,- izradu zajedničkih naučnoistraživačkih projekata, - organizovanje okruglih stolova, naučnih skupova i konferencija,- organizovanje posjeta profesora Sarajevskog univerziteta Iranu radi sudjelovanja na naučnim skupovima i konferencijama, te studijskih boravaka, kao i posjeta iranskih profesora Bosni i Hercegovini radi sudjelovanja na naučnim skupovima i konferencijama, kao i predavanja na fakultetima i akademijama Univerziteta,- pomoć i saradnja u oblasti razmjene studenata dodiplomskog, diplomskog i doktorskog studija, te- pomoć pri uspostavljanju veza i saradnje između naučnoistraživačkih i visokoškolskih ustanova Irana i Bosne i Hercegovine.

Svečanom potpisivanju protokola prisustvovali su i prorektori Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Slavenka Vobornik i prof. dr. Hazim Bašić, te zamjenik direktora Naučnoistraživačkog instituta „Ibn Sina” gospodin Mohammad Abbasi.

Tom prilikom rektor Čaklovica je informirao direktora Soleimanija o nedavnoj uspješnoj posjeti predstavnika Univerziteta u Sarajevu univerzitetima u Iranu, te naglasio da su prilikom posjeta Univerzitetu u Teheranu i Univerzitetu u Isfahanu izražene namjere za uspostavljanje saradnje koja bi se realizirala kroz mobilnost nastavnika, osoblja i studenata i organizovanje zajedničkih simpozija, kongresa, seminara, kurseva, ljetnih škola, radionica i drugih vidova saradnje. Rektor Čaklovica prenio je i pozitivne utiske o naučnom i tehnološkom napretku u Islamskoj Republici Iran.

Direktor Soleimani je u svom izlaganju zahvalio rektoru Čaklovici na lijepim riječima o naučno-tehnološkom napretku u Islamskoj Republici Iran, kazavši kako njegovi i utisci njegovog kolege, profesora Bašića, uistinu odgovaraju stvarnosti. Uvaženi rektore, vi i vaš kolega, profesor Bašić, iako ste u Iranu proveli relativno malo vremena, zahvaljujući vašoj oštroumnosti i bogatom iskustvu, precizno ste oslikali stanje nauke i tehnologije u mojoj zemlji. U nekim naprednim i modernim naučnim disciplinama Iran danas zauzima visoku poziciju u svjetskim okvirima, a prema predviđanjima relevantnih svjetskih institucija će se u narednih petnaestak godina svrstati među deset vodećih zemalja u svijetu. Sav ovaj napredak desio se u posljednjih trideset i dvije godine, dakle, nakon islamske revolucije. Prema riječima predsjednika Islamske Republike Iran, sva naša naučna i tehnološka ostvarenja i dostignuća bit će na usluzi cijelome čovječanstvu i u službi napretka ostalih zemalja svijeta. Potpisivanjem ovoga protokola stječu se uvjeti da dio ostvarenja i potencijala Islamske Republike Iran bude stavljen na raspolaganje bratskom i prijateljskom narodu Bosne i Hercegovine. Soleimani je u nastavku svoga izlaganja kazao: Za Institut “Ibn Sina” potpisivanje ovog Protokola predstavlja važan događaj zahvaljujući kojem ćemo biti u prilici služiti akademskoj zajednici Bosne i Hercegovine. Pored toga, nastojat ćemo da se ne ograničavamo samo na Protkol, već da i u drugim segmentima, u skladu sa svojim mogućnostima, sarađujemo sa Univerzitetom u Sarajevu.

Rektor Čaklovica je izrazio nadu da će u narednom periodu saradnja između Univerziteta u Sarajevu i Naučnoistraživačkog instituta „Ibn Sina“, kao i iranskih univerziteta biti uspješna, plodonosna, te da je za mnoge nastavnike, istraživače i studente Sarajevskog univerziteta od velike koristi potencijal koji nude iranske institucije za visoko obrazovanje i kulturu.

protokol_caklovitsaprotokol_soleimaniprotokol_danesgahprotokol_ibnsinaprotokol_hame1protokol_hame