korica_bosnjak_IVPosljednji, četvrti svezak prevoda komentara Abdullaha efendije Bošnjaka na Ibn Arebijev Fusus al hikam, pod naslovom "Tumačenje dragulja poslaničke mudrosti", ugledao je svjetlo dana. Ovo djelo dostupno je čitateljstvu na štandu Naučnoistraživačkog instituta „Ibn Sina“ na ovogodišnjem Međunarodnom sajmu knjige u Sarajevu.

Naučnoistraživački institut „Ibn Sina“ ima čast obavijesti sve zainteresirane poklonike, istraživače, profesore i studente da sad konačno imaju na raspolaganju potpuni, nadasve precizan i stilski prefinjen prevod ovoga vrijednog, historijski značajnog djela na bosanskom jeziku. Za to imamo zahvaliti jednom od najboljih poznavalaca, istraživača i prevodilaca islamske filozofije i misticizma na Balkanu, akademiku Rešidu Hafizoviću.

Podsjećamo da je ovaj prevod urađen na osnovu jedinstvenog arapskog rukopisnog izvornika koji se čuva u Velikoj Nacionalnoj biblioteci u Istanbulu, te da je bosanski prevod ustavri prvo štampano izdanje ovoga djela. Ovaj nadasve važan prevoditeljski i izdavački poduhvat trajao je pune četiri godine.

Štampanje drugog i četvrtog svezka pomogao je Međuanrodni univerzitet Al-Mustafa (s.a.) u Qomu (Iran).