korica_znakovi_51Iz štampe je izašao br. 51 periodičnjaka Znakovi vremena, proljeće 2011., koji donosi niz novih i raznovrsnih tema u oblasti filozofije, gnoze, islamskih i političkih znanosti.

Prve stranice ovog broja posvećene su Allameku, bosanskome filologu i teologu iz 17. stoljeća. Tu je i rad koji tretira neke neistražene aspekte duhovno-svjetovne biografije Abdullaha Bošnjaka.

Odjeljak komparativna teologija sadrži dva rada. U prvome se analiziraju sličnosti i razlike između Mišne i Sunneta, dok se u drugome kršćanski Logos uspoređuje sa Muhammedovom duhovnom zbiljom.

  

 

U odjeljku namijenjenom politici donosimo, također, dva rada. U prvome se analiziraju Rezolucije OUN-a koje tretiraju Palestinsko pitanje, te istražuje proces integracije islamskoga svijeta. Drugi rad analizira predrasude velikih sila usmjerene protiv iranskog procesa obogaćivanja urana.

Ostali radovi periodičnjaka Znakovi vremena tretiraju raznovrsne teme iz književnosti, književne kritike, kao i teme posvećene ženama.