knjiga_ibnsina_iranski_filozof_i_lijecnik1Knjiga „Ibn Sina, čuveni iranski filozof i liječnik“ sadrži nekoliko radova o Ibn Sinau i njegovom djelu, a potpisuju ih eminentni savremeni znanstvenici: Šerefuddin Khorasani, Fethullah Mudžteba'i, Taqi Bineš, ‘Ali Reza Džaferi Naini, te konačno, priređivač ovog izdanja i rukovoditelj projekta Kazem Mousawi Bodžnurdi.

Ovaj su zbornik znanstveno-istraživačkih radova u povodu „Dana  Ibn Sinaove mudrosti“ 2009. godine objavili Fondacija za kulturu i nauku „Bu Ali“ i Velika islamska enciklopedija u Iranu.

Ibn Sinaova djela iz oblasti filozofije, medicine, logike i drugih znanstvenih disciplina već više od jednoga milenija predstavljaju temelj brojnih istraživanja i neiscrpnu inspiraciju brojnim znanstvenicima u svijetu. Njegova ličnost jedna je od onih sjajnih zvijezda raskošnog neba ljudske civilizacije i znanosti, čiji će sjaj još dugo osvjetljavati pute tražiteljima znanja i mudrosti i grijati sobičke njihove nesebične znanstvene upornosti.

Knjigu „Ibn Sina, čuveni iranski filozof i liječnik“ na bosnaski jezik je prveo Nermin Hodžić, a izdavač je Naučnoistraživački institut IBN SINA