sastanak_direktor_rektor_Avdispahic_2Direktor Naučnoistraživačkog instituta „Ibn Sina“ dr. Mohammad Ali Barzanooni je u srijedu 2. oktobra 2013. godine posjetio Rektorat Univerziteta u Sarajevu i razgovarao sa rektorom, prof. dr. Muharemom Avdispahićem.

Rektor Avdispahić je, uz riječi dobrodošlice, izrazio zadovoljstvo najnovijim događanjima na globalnoj političkoj sceni koja budi nadu za bolje razumijevanje.

Direktor Barzanooni je, zahvalivši se domaćinu, istaknuo osnovne pravce angažmana Naučnoistraživačkog instituta “Ibn Sina”, te posebno istaknuo ulogu povezivanja između iranskih i bosanskohercegovačkih akademskih zajednica i intelektualaca. Barzanooni je također naglasio kako nauka i kultura ne poznaju granice, te kako bi naučna i kulturna elita trebala kreirati osnovne smjernice politika, a ne politička elita ograničavati i sputavati nauku i kulturu.

U nastavku razgovora, rektor Univerziteta u Sarajevu, prof.dr. Muharem Avdispahić podsjetio je na sveobuhvatnost Sarajevskog univerziteta koji pokriva područja humanističkih, društvenih, medicinskih, prirodno-matematičkih, te tehničkih nauka i umjetnosti, te je zainteresiran za konkretne projekte saradnje sa drugim univerzitetima.

Imajući u vidu Protokol o saradnji koji je između Instituta “Ibn Sina” i Univerziteta u Sarajevu potpisan 2011. godine, na ovom sastanku razgovarano je i o modalitetima i vidovima njegove implementacije kroz konkretne projekte, uključujući i izdavačku djelatnost.

Potpisanim Protokolom predviđeno je da se saradnja odvija kroz prevođenje i izdavanje naučnih djela, izradu zajedničkih naučnoistraživačkih projekata, organiziranje okruglih stolova, naučnih skupova i konferencija, organiziranje posjeta profesora Sarajevskog univerziteta Iranu radi sudjelovanja na naučnim skupovima i konferencijama, te studijskih boravaka, kao i posjeta iranskih profesora Bosni i Hercegovini radi sudjelovanja na naučnim skupovima i konferencijama kao i na predavanjima na fakultetima i akademijama Univerziteta, kao i radi pomoći i saradnje u oblasti razmjene studenata dodiplomskog, diplomskog i doktorskog studija te pomoći pri uspostavljanju veza i saradnje između naučnoistraživačkih i visokoškolskih ustanova Irana i Bosne i Hercegovine.

Sagovornici su izrazili nadu u nastavak i poboljšanje saradnje na obostrano zadovoljstvo.

sastanak_direktor_rektor_Avdispahic