Direktor Naučnoistraživačkog instituta “Ibn Sina”, prof. dr. Mohammad Ali Barzanooni posjetio je danas (07.10.2013.) Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava u Sarajevu i obavio razgovor sa direktorom prof. dr. Smailom Čekićem.

Prilikom ovog srdačnog i prijateljskog jednosatnog susreta, domaćin je upoznao prof. Barzanoonija sa aktuelnim projektima i publikacijama Instituta. Gospoda Čekić i Barzanooni ocijenili su dosadašnju saradnju korisnom i razmotrili ideje o mogućim zajedničkim projektima u narednom periodu.