Centar za dijalog među religijama i civilizacijama Organizacije za islamsku kulturu i komunikacije (Teheran, Iran), Kulturni centar I.R.Iran u BiH, te Naučnoistraživački institut „Ibn Sina“ u Sarajevu organizuju dvodnevni Međunarodni simpozij „Putevi ka zajedničkom razumijevanju islama i kršćanstva“. Simpozij će se održati 3. i 4. februara 2014. godine u Sarajevu, a namjera organizatora je na ovaj način doprinijeti razgovoru i razmjeni mišljenja o značaju zajedničkog razumijevanja različitih religija.

Savremeno društvo je više nego ikada u ljudskoj povijesti društvo intelektualne, duhovne i kulturne raznolikosti. Zabrinutosti savremenog čovjeka odnose se, između ostalog, i na izazove višestrukih kriza morala, duhovnosti, izazove pohlepnog materijalizma i čovjekove otuđenosti i usamljenosti. Religije imaju veoma važnu ulogu u osvješćivanju i upućivanju čovjeka. One nas uče međusobnom uvažavanju i razgovaranju; uče nas da prihvatimo i poštujemo jedni druge kao osobe s različitom kulturom i tradicijom. Uvažavanjem religija i religijskog nauka, uvažavanjem svetih spisa (knjiga) ustvari tvorimo neophodne uvjete i mogućnosti za istinsku komunikaciju među sljedbenicima i baštinicima različitih religijskih tradicija. Religije su odgovorne i svojim poslanjem zadužene za miroljubivi suživot ljudi, te njihova uloga i uloga njihovih sljedbenika na planu očuvanja i njegovanja ljudskog dostojanstva i vrlina, kao i potreba za njihovim ustrajnim zalaganjem na tragu ozbiljenja ambijenta neophodnog za miroljubivi suživot ne mogu i ne smiju biti zanemareni. Naprotiv.

Miroljubivi suživot, život u istinskom zajedništvu kojem razlike nisu smetnja, moguće je oblikovati na temelju zajedničkog razumijevanja. Religijski, filozofski, kulturni i socijalni dijalog otvara puteve upoznavanja sa različitim stavovima i idejama, različitim pogledima na svijet i naš život u njemu. Dijalog nam pruža priliku da svoja mišljenja i svoje ideje provjeravamo i obogaćujemo komunicirajući ih s drugima. Dijalog među religijama, odnosno njihovim sjedbenicima (pripadnicima) u izravnom je odnosu sa plemenitosti, širokogrudnosti, uzajamnim priznavanjem i razumijevanjem. Sučeljavanje s drugim i drugačijim, suočavanje vlastite kulture s kulturom drugoga, religije s religijom drugoga, otvara nam nove mogućnosti duhovnoga rasta i sazrijevanja, na intelektualnom i kulturnom planu.

Imajući u vidu rečene idejne smejrnice ovoga simpozija, predlažemo da na njemu posvetimo pažnju sljedećim podtemama:

- Značaj zajednočkog razumijevanja i njihova uloga u skladu suživota među religijama

- Nužnost interintelektualnog sporazumijevanja islama i kršćanstva

- Metodologija zajedničkog razumijevanja islama i kršćanstva

- Neophodnost kreiranja „zajedničke literature“

- Promišljanje drugih pitanja vezanih za zajedničko razumijevanje islama i kršćanstva

Pozivamo sve zainteresivane istraživače, profesore i autore da daju svoj doprinos ovom skupu, te ih molimo da sažetke svojih radova pošalju u elektronskoj formi na adresu: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., najkasnije do 12.01.2014. godine.