sastanak_ghaderi_kenela_aramNa tragu ranijih dogovora i međusobne korespondencije, u utorak, 3. marta 2015. godine u prostorijama
Naučnoistraživačkog isntituta „Ibn Sina“ održan je sastanak direktora Instituta sa dr. Kenelom Zuko, predsjednicom Asocijacije „Fatma“ i direktorom Kulturnog centra Islamske Republike Iran u Sarajevu.
Na sastanku je dogovorena dinamika realizacije nekoliko zajedničkih projekata, uključujući kreativne umjetničke radionice, kurs perzijskog jezika i edukativne sadržaje u vezi s ulogom žene u društvu. Dogovoreno je da će se ovi projekti realzirati tokom aprila, maja i juna ove godine.