IMG 3015U srijedu, 11.11.2015.godine, direktor Pravnog instituta u BiH, mr. Muhamed Mujagić, posjetio je Naučnoistraživački institut „Ibn Sina“ u Sarajevu i razgovarao s direktorom dr. Rouhollah Ghaderijem. Razgovarano je o različitim aspektima pravne znanosti, a posebno o uporednom pravu te ljudskim pravima u islamu. Dvojica direktora naglasili su potrebu za razvijanjem naučne saradnje dvaju Instituta, uključujući zajedničke izdavačke projekte i naučne skupove.