1U amfiteatru Naučnoistraživačkog instituta “Ibn Sina” 02. decembra 2015. održana je tribina pod naslovom “Put Bosne i Hercegovine od Dejtona do Brisela”. Moderator tribine, g-din Nermin Hodžić, na početku programa potcrtao je značaj integracije BiH u Evropsku uniju, te između ostalog, kazao da je Bosni i Hercegovini potrebna Evropska unija budući da ona znači garantiranje sigurnosti, ekonomski napredak i predstavlja jedno veliko tržište. Kako bi se zauvijek riješio problem sigurnosti, te spriječila islamofobija i antiislamizam Bosna i Hercegovina se treba neizostavno integrirati u Evropu.

Prisutnima se potom obratio mr. Emir Hadžikadunić, eks ambasador BiH u Iranu, te generalni sekretar i prof. Internacionalnog univerziteta u Sarajevu ističući da je Dejtonski sporazum donio kraj rata i nadu u bolju budućnost i integraciju sa Evropom i SAD-om. Ali Dejton je doveo i do uspostave jednog kompliciranog i neefikasnog političkog sistema koji sadrži brojne unutarnje proturiječnosti. U BiH čiji je ustav utvrđen dejtonskim sporazumom kolektivna prava dominiraju nad individualnim, diskriminira se političko sudjelovanje i što je najvažnije Evropa vlada nad Bosnom i Hercegovinom i spriječava realiziranje nacionalne vlasti.
Bosni i Hercegovini potrebna je EU. Evropska unija podrazumijeva sigurnost, političko sudjelovanje građana, reforme sudstva, ravnotežu između individualnih i kolektivnih prava i što je najbitnije pravo Bosanaca da odlučuju o svojoj sudbini istakao je u nastavku mr. Emir Hadžikadunić.
Dr. Izet Bijedić, univerzitetski profesor i ekspert u domenu geopolitike, je između ostalog kazao da islam ne predstavlja zapreku integriranju Bosne i Hercegovine u EU, te da je ovo prilika da BiH riješi pitanje svoje sigurnosti i integrira se u EU. Stoljećima islam postoji na evropskom tlu i ima značajan udio u evropskoj kulturi i civilizaciji premda Evropljani to zaboravljaju. Za Evropu je islam odigrao značajniju ulogu nego kršćanstvo a muslimansko prisustvo u Andaluziji i civilizacija koju su uspostavili predstavlja važno pitanje u ulasku Evrope u jednu novu epohu.
Za mnoge Evropljane Bosna i Hercegovina je jedna muslimanska zemlja i neke evropske sile percipiraju BiH na ovaj pogrešan način, istakao je u nastavku prof. Bijedić, te kazao da je BiH država u kojoj egzistiraju različite kulture i civilizacije a muslimani su jedan od njenih naroda. Muslimani Bosne i Hercegovine stoljećima njeguju suživot i konstruktivne relacije sa Evropljanima i ova kultura ne korespondira ni sa kakvim oblicima ekstremizma.
Islam se uklapa u demokraciju i sekularno društvo dok se ekstremisti i njihov islam suprotstavljaju svakom napredku. Islam ne oponira humanim vrijednostima i muslimani nastoje da sebi osiguraju odgovarajuću poziciju u kontekstu evropskog života a ne da oponiraju Evropi. Ekstremističke kršćanske sile stoljećima su nastojale usmjeriti islam ka tenzijama i sukobima s ciljem njegova okretanja ka ekstremizmu
Nakon izlaganja uslijedila su pitanja prisutnih o načinu integriranja BiH u Evropsku uniju, opasnostima podjele države, programa Zapada vezano za BiH te je izražena sumnja u iskrenost stranog pristupa BiH.

23456