znakovi 78Iz štampe je izašao novi broj časopisa Znakovi vremena, broj 78. Prvi odjeljak ovoga broja posvećen je tesavvufskoj misli Abul-Qasima Qušayrija, glasovitog klasičnog autora u oblasti egzegeze Kur'ana. U ostalim odjeljcima možete čitati niz zanimljivih tekstova. Izdvajamo neke od tema: predstavljanje albanskog mufessira Hafiza Ibrahima Dalilua, Bosanskohercegovačka likovna zbilja nakon dva rata, Obrazovanje – umjetnost traženja laternativnih načina razmišljanja, o šejhu Mustafa ef. Gaibi itd.