O sufizmu Saeid ANaučnoistraživački institut „Ibn Sina“ u Sarajevu objavio je knjigu mr. Saeida Abedpoura „O sufizmu - Bosanski tesavvuf -“. Ovaj zbornik tekstova podijeljenih u tri cjeline na 320 stranica su sa perzijskog na bosanski jezik preveli dr. Mubina Moker, Muamer Kodrić i Nermin Hodžić.

Prvi odjeljak sadrži pet tekstova: Bosnaski tesavvuf, Hafiz Halid ef. Hadžimulić, Šejh Zakir Bektić te Tradicija mesnevihanstva u Bosni i Hercegovini. U ovom odjeljku razmatrana su najvažnija obilježja savremenog bosanskog tesavvufa, kao i mjesto i uloga sufijskih tarikata u ovdašnjoj historiji i kulturi te odnosi institucije tesavvufa i Islamske zajednice i aktivnosti pojedinih tarikata. Posebno su predstavljene ličnosti hafiza Halid ef. Hadžimulića, šejha Zakira Bektića i Senada Mićijevića. Također je tematiziran važnost tradicije mesnevihanstva na ovim prostorima kao intelektualne poveznice s duhovnom baštinom perzijske književnosti.
U drugom odjeljku autor analizira ideje trojice velikana islamske filozofije i misticizma: Hafiza, Halladža i Gazalija, nastojeći uvidom u novija istraživanja posebno potcrtati mističnu dimenziju Hafizove poezije i Halladžova nauka, kao sufijski karakter Gazalijeva filozofskog mišljenja.
Tekstovi iz terećeg odjeljka tretiraju stavove Mevlane Dželaudina Rumija o čovjeku uopće, ženi, šutnji, Ibrahimovom žrtvovanju Ismaila, etici, te odnosu Mevlane i Šemsa, a zatim i o zbilji postojanja. U ovom odjeljku nalazimo i tekstove o paradoksu tradicionalizma, odnosu vjerovanja i razuma te etici i krizi ekologije.