PIS journal 12U novom, 12. broju digitalnog časopisa PIS journal donosimo poseban odjeljak u povodu četrdesete godišnjice Islamske revolucije u Iranu. O intelektualnim, kulturološkim, političkim i međunarodno-počlitičkim dimenzijama Islamske revolucije pišu Saeid Abedpour, Farhad Darvishi, Naser Jamalzade, Mohammad Hosni Tabar i Muhamed Reza Hafeznija.
O drugim, aktuelnim međunaordno-političkim temama, napose o Palestini, Kosovu, islamizmu u Maleziji, odnosu nafte i političke moći..., donosimo tekstove Roberta Fiska, Zlatka Dizdarevića, Tima Andersona, Mišela Aleksandera, Ahmada Fevzija Andulhamida i drugih autora.

http://pisjournal.com/