znakovi vremena 80 81Naučnoistraživački institut „Ibn Sina“ u Sarajevu objavio je novi broj periodičnog časopisa Znakovi vrmena (dvobroj 80/81). U prvom odjeljku ovoga broja koji je posvećen jednom od najglasovitijih suvremenih iranskih mislilaca i filozofa, Reza Davarai Ardakanija, Saied Abedpour piše o njegovim filozofskim stavovima, a donosimo i tekst profesora Ardakanija Etika i kultura. U odjeljku posvećenom teološkim temama Almir Fatić piše o semantičkom polju pojma džahilijet u Kur'anu.

U istom odjeljku donosimo i tekst o teološkom tumačenju stvaranja kod Nasira Hosrova. U odjeljku Kritička sagledavanja objavljen je tekst nažalost tragično preminulog Marka Đurića o moralu iz različitih perspektiva i krizi kroz koju on danas prolazi. Advija Hasanović u odjeljku Refleksije piše o društveno-političkom diskursu alhamijado periodike. Od ostalih tekstova izdvajamo još i raspravu Jasmina Halebića o ekonomskim efektima kockanja i klađenja u Federaciji BiH, tekst kerima Sušića o odnosu metafizike i teologije u filozofiji Al Farabija, te tekst Shahab Yar Khana o Šekspiru i Perziji.