plakat seminar 3Obavještavamo sve zainteresovane da Naučnoistraživački institut “Ibn Sina” namjerava organizovati seminar pod naslovom “Kovid 19 – utjecaj na savremenu književnost, filozofiju i obrazovanje”, s akcentom na studente regije Balkana.
Ovaj dvodnevni seminar održat će se u petak i subotu, 22. i 23. oktobra 2021., od 10:00 do 16:30. U realizaciji seminara učešće će uzeti i profesori sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu i Filozofskog fakulteta u Splitu, Hrvatska.
Na seminaru će studenti prezentirati svoje radove na engleskom jeziku, nakon čega slijedi diskusija. Naslovi radova su:


'Psychological Aspects of Covid19'
'Timeline of the Pandemics, Covid 19'
'Covid 19, Effect on Contemporary Literature'
'Conspiracy Theories and Covid 19'
'History of 'Anti-Vax'-Movements'
'Pandemic and the Contribution of Social Media'
'Religious and Spiritual Aspects of Pandemics'
'Covid 19, the Past and the Future'
'Covid 19 and Higher Education'
'Covid 19, the Beginning of the End?'Seminar će biti održan uz poštivanje svih epidemioloških mjera. Svi zainteresirani mogu prisustvovati seminaru.
Mjesto održavanja:
Konferencijska sala Instituta „Ibn Sina“, ul. Potok 24.
Link na kojem možete pratiti seminar:
https://www.facebook.com/IbnSinaSarajevo